Privacyverklaring

Identiteit en contactgegevens onderneming:

NaamLease’m (een handelsnaam van MKB Lease B.V.)
VestigingsadresSiliciumweg 4, 3812 SX  AMERSFOORT
KvK inschrijvingsnummer30056776
Telefoonnummer033 – 7507777
E-mailadresinfo@leasem.nl

Inleiding  |  Waarom deze privacyverklaring?
Lease’m hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Lease’m houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
  • De verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot uitsluitend de gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van jouw rechten betreffende jouw persoonsgegevens, jou hierop wijzen en deze respecteren.

Via onderstaande link, download je direct de Privacyverklaring van Lease’m.

Indien je na het doornemen van onze Privacyverklaring vragen hebt, neem dan contact met ons op via de hierboven genoemde contactgegevens.


Download Privacyverklaring Lease’m als PDF

Heb je een vraag?

Bel met leasespecialist Lizzy of Nazmi (werkdagen 08.00-17.30 uur) of mail ons!