Ga je naar Brussel? Denk om je registratieplicht!

Sinds 1 oktober geldt er in Brussel een registratieplicht voor alle auto’s. Niet registreren heeft fikse gevolgen: er volgt een boete van liefst € 185,-. Alle buitenlandse automobilisten zijn verplicht zich vooraf te registreren. De ANWB heeft er bij het gewest voor gepleit om voorlopig af te zien van de boete voor niet-registreren, echter hier is nog geen gehoor aan gegeven. 

Registreren
Registreren kan via de website www.lez.brussels/nl. De registratie geldt voor drie jaar. De regels gelden in alle negentien gemeentes die samen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vormen.

De grote ring om Brussel  – voor doorgaand verkeer – ligt niet in de milieuzone. Motoren vallen buiten de regeling en hoeven niet te worden geregistreerd.

Dagkaart
Heeft u prive een oude diesel van voor 1997, dan gelden er nog andere regels. U kunt uw auto dan parkeren aan de rand van de milieuzone. Wie toch echt met zijn auto de stad in wil, kan voor 35 euro een dagkaart kopen. Zo’n ontheffing wordt maximaal 8 keer per jaar afgegeven.  De aanvraag hiervoor kan ook via bovengenoemde website.