Klachtenprocedure van Lease'm

Lease’m doet er alles aan om haar dienstverlening optimaal te laten verlopen. Wanneer wij niet geheel naar jouw verwachting en wensen hebben gehandeld, dan bieden wij je graag de mogelijkheid dit aan ons te melden. Ons streven is om jouw opmerkingen of klachten op een zorgvuldige manier te behandelen.

Wat is de aard van jouw klacht?

Minder ernstige klacht
Voor minder ernstige klachten vragen wij jou deze eerst telefonisch of in een persoonlijk gesprek met jouw vaste contactpersoon bij het dealerbedrijf of met een van onze medewerkers te bespreken. Graag kijken wij met jou of op deze manier al direct een oplossing gevonden kan worden.

Ernstige klacht
Bij ernstige klachten, indien je de klacht niet mondeling wilt bespreken of als mondeling overleg niet het door jou gewenste resultaat oplevert, kun je de klacht via het klachtenformulier online melden (selecteer ‘klacht’ in het contactformulier).

Door wie wordt jouw klacht afgehandeld?

Telefonisch ingediende klant
Bij een telefonisch ingediende klacht zal de medewerker die jou gesproken heeft de klacht ook voor jou  afwikkelen. Indien je met deze afwikkeling niet tevreden bent vragen wij je  alsnog de klacht online bij ons in te dienen.

Online ingediende klacht
Bij online ingediende klachten wordt de directie van Lease’m altijd ingelicht. De directie zal de afwikkeling van de klacht zelf behandelen of in ieder geval toezien op de afhandeling ervan.

Hoe verloopt de afhandeling van uw klacht?

Bevestiging
Direct na verzending van het online formulier ontvang je een bevestiging van ontvangst. De aard van de klacht is bepalend voor de door ons benodigde tijd om definitief te reageren.

Inhoudelijke reactie
Wij streven ernaar binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk te reageren. Als dit niet haalbaar is informeren wij je over de reden hiervan en geven we een schatting binnen welke termijn dit wel mogelijk is.

Nadere toelichting
Het kan zijn dat wij je, gedurende de afwikkeling, om een nadere (schriftelijk) toelichting vragen op de door jou ingediende klacht.

Definitieve afwikkeling
Wij bevestigen je tot slot de uiteindelijke wijze waarop wij de door jou ingediende klacht afwikkelen.

Wat als je het niet (volledig) eens bent met de afwikkeling?

Melding
Ben je het niet (geheel) eens met de wijze van afwikkeling, neem dan weer contact op met ons. Dit kan natuurlijk telefonisch of op een andere door u te kiezen wijze.

Geschillenprocedure
Wij bieden je graag alle hulp, maar het kan natuurlijk eens voorkomen dat wij er gezamenlijk niet uitkomen. In dat specifieke geval kun je gebruik maken van een Geschillenregeling.

Lease’m is lid van de Stichting Keurmerk Private Lease. Bij geschillen over onze klachtenafwikkeling kun je je richten tot deze Stichting en de vraag / klacht voorleggen. Je richt deze dan aan de Geschillencommissie. Deze commissie, die een onafhankelijke positie heeft, neemt jouw vraag/klacht in behandeling volgens de door haar opgestelde procedure. Bekijk alle informatie over de geschillenregeling.

De Stichting zal tot een uitspraak komen en wij komen de uitspraken van deze Geschillencommissie uiteraard na.

Heb je een vraag?

Bel een leasespecialist (werkdagen 08.00-17.30 uur) of stuur een mail!