Disclaimer

Lease’m neemt alle zorgvuldigheid in acht om informatie te verstrekken die juist, actueel en volledig is. Ondanks de constante zorg die wij besteden in de samenstelling van deze website, kan Lease’m niet instaan voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de geboden informatie.

Lease‘m aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of verband houdt met de inhoud en het gebruik van deze website.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Lease’m behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

De gebruiker van deze website onthoudt zich van iedere activiteit die het functioneren van deze website of de geboden informatie of onderliggende software kan beïnvloeden of in strijd is met wettelijke bepalingen.

Op deze website word je doorverwezen naar websites van derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Lease’m is niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites.

Lease’m behoudt zich alle rechten voor (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot op de internetsite gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch beeldmateriaal en logo’s).

 

Heb je een vraag?

Bel een leasespecialist (werkdagen 08.00-17.30 uur) of stuur een mail!